Vuokraussäännöt

 • Kerhon jäsen saa vuokrata liikkuvaa kalustoa omaan käyttöönsä.Vuokrauksesta suoritetaan vuosikokouksen päättämä maksu. Pakettiautoa vuokrattaessa kuljettajan on oltava autokerhon jäsen.

 • Ennen vuokralle ottoa on täytettävä liikkuvan kaluston kuittauslista. Täten SITOUDUT NOUDATTAMAAN VUOKRAUSSÄÄNTÖJÄ. Muuten vuokraaja voidaan ilmoittaa poliisille luvattomasta käytöstä. Pakettiautoa vuokrattaessa on täytettävä myös ajopäiväkirja.

 • Kerho ei vastaa kalustoon tulevasta viasta, tai siitä johtuneesta onnettomuudesta tai omaisuuden vaurioitumisesta.

 • Kalusto on tarkastettava liikkeelle lähtiessä ja ilmoitettava mahdolliset viat tai puutteet liikkuvan kaluston päällikölle. Mikäli kalustossa havaitaan ilmoittamattomia vikoja, katsotaan edellisen vuokraajan aiheuttaneen ne. Mikäli vuokrattava ajoneuvo vaurioituu ajon aikana, on vuokraajan ilmoitettava vauriosta liikkuvan kaluston päällikölle vian suuruuden ja vuorokauden ajan huomioon ottaen joko vikalistalle (liikkuvan kaluston ilmoitustaulu), sähköpostitse tai puhelimitse. Vuokraaja sitoutuu korvaamaan vahingon liikkuvan kaluston päällikön tai johtokunnan määräämällä tavalla.

 • Liikkuvan kaluston omavastuu on 850 € / kpl. Mikäli liikennevakuutusta joudutaan käyttämään, korvaa vuokraaja omavastuun lisäksi menetetyistä bonuksista 25 % vuotuisesta liikennevakuutuksesta. (noin 170 €)

 • Kerhon kalustoa ei saa käyttää laittomaan toimintaan. Vuokraaja ainoastaan vastaa liikkuvalla kalustolla saaduista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista.

 • Hiacen (pakettiauton) tankkaaminen kevytpolttoöljyllä on kustannussäästöistä huolimatta kielletty.

 • Vuokraaja on velvollinen ottamaan mukaansa kopiot vuokrattavien ajoneuvojen rekisteriotteista. Poliisin vaatiessa alkuperäisiä otteita, TAK ry toimittaa ne nähtäväksi ensi tilassa. Poliisin vaatimus saatettava liikkuvan kaluston päällikön tietoon ensi tilassa.

 • Sopimattomasta käytöksestä hallitus voi asettaa jäsenelle liikkuvan kaluston käyttökiellon. Esimerkkejä sopimattomasta käytöstä:

  • Kaluston rikkomisesta ilmoittamatta jättäminen tahallisen tai tahattoman vahingon johdosta.
  • Kalustovahingon korvausvelvollisuuden laiminlyöminen.
  • Kaluston käyttö muuhun kuin tarkoituksenmukaiseen tehtävään.
  • Kaluston toistuva rikkominen tai tärveleminen, vaikka korjausvelvollisuutta ei olisi laiminlyöty.
 • Käyttökielto voidaan antaa myös jäsenelle, joka:

  • Ei ole maksanut Autokerholle suoritettavia maksuja.
  • On tallikiellossa.
 • Jos käyttökiellon alainen jäsen kiellosta huolimatta käyttää kalustoa, Teekkarien Autokerho voi ilmoittaa asiasta virainomaisille (Poliisille) luvattomana käyttöönottona.


Previous page: Liikkuva kalusto
Seuraava sivu: Vuokrausohjeet