Tulityösäännöt

Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään kaasuliekkiä, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tällaisia töitä ovat muun muassa hitsaustyöt, poltto- ja laikkaleikkaus, metallien hionta, juottaminen sekä lämmitys.

Kun tehdään tulitöitä, on noudatettava erityistä huolellisuutta ja seuraavia ohjeita:

  • Paikka, jossa tulitöitä tullaan tekemään, on ennen tulitöiden aloittamista ympäristöineen puhdistettava ja suojattava. Syttyvä materiaali on poistettava. Jos lähellä on syttyviä rakenteita, ne on suojattava.

  • Paikalla pitää olla hitsauspeite(hitsaus tarkoitusta varten olevat peitteet on erikseen merkittyjä) ja riittävä alkusammutuskalusto.

  • Autosta pitää irrottaa sisusta riittävältä alueelta hitsausta varten.

  • Tankki on, joko irrotettava tai suojattava sammutuspeitteellä. Mikäli hitsataan lähellä polttoainelinjoja on ne suojattava palopeitteellä.

  • Päihtyneenä ei saa tehdä tulitöitä.

  • Tulityön tekijän lisäksi ylimääräinen silmäpari valvomassa ettei tuli pääse valloilleen

  • Tulitöiden tekemisen aikana on erityisesti seurattava ympäröivien osien kuumenemista ja varmistettava ettei rakenteita pitkin johtuva lämpö aiheuta ympäröivien osien syttymisvaaraa.

  • Ympäristöä on kasteltava tarpeen mukaan.

  • Palovartioinnista on huolehdittava työn aikana ja lopettamisen jälkeen vähintään kahden tunnin ajan. Ylätallissa tunnin ajan tulitöiden lopettamisen jälkeen. Vartiointi on tehtävä tallissa, EI sammuneena takahuoneessa.


Ohjeet koskevat sekä ylä-, että alatallia. Oman järjen käyttö on sallittu ja jopa suotavaa.


Previous page: Tallinkäyttösäännöt
Seuraava sivu: Työkalut